Bck

Přihlášení

registrace
Krmiva pro psy
Parůžky pro psy
Pastevní směsky a osiva
Minerální krmiva Sypká
Minerální krmiva Granulovaná
Doplňková krmiva sypká
Doplňková krmiva Granulovaná
Krmná sůl
Mléčná krmná směs
Krmelce a slaniska
Zemní vrut
Odborná literatura

Google Translator

VÝROBCE PRODUKTŮ

VVS Verměřovice s.r.o.TOPlist

KATALOG KRMIV 2016

Katalog Premin spárkatá 2016

IDUBA

International Deer & wild Ungulate Breeders Association

PAVEL SCHERER

Pavel Scherer, srnčí zvěř

12.01.2018 / VÝŽIVA A KRMENÍ ZVĚŘE

Img_8999_thumb

VÝZNAM CELOROČNĚ VOLNĚ DOSTUPNÝCH MINERÁLNÍCH KRMIV VE SLANISCÍCH

Proč vyměnit sůl ve slaniscích za minerální krmiva? Každý myslivec ví, že musí mít a provozovat slaniska se solí. Sůl je celoročně k dispozici, aby ji mohla zvěř brát, když ji potřebuje. Sodík obsažený v soli je velice důležitý pro správnou činnost organismu. Stejně tak ale zvěř potřebuje i další živiny, jako vápník a fosfor, tedy hlavní minerály pro rozvoj kostry a růst paroží. Dále hořčík, stopové prvky popř. vitamíny. Sypká minerální krmiva určená jako náplň slanisek toto splňují. Zvěř má možnost získat minerální látky z rostlinné přirozené potravy. Tento zdroj je nejlepší, obsah minerálních látek v rostlinných pletivech ale závisí na obsahu minerálí v půdě. Dalšími způsoby, jak můžeme poskytnout zvěři minerální látky jsou nakoupená krmiva, která již minerály obsahují nebo minerální krmiva, která si myslivci zamíchají sami do své doma vyrobené krmné směsi. Poslední možností je využít sypká minerální krmiva, určená pro umístění do slanisek. Minerální krmiva do slanisek obsahují samozřejmě sůl, jako zdroj sodíku, dále z makroprvků vápník, fosfor a hořčík. Také stopové prvky - měď, mangan, zinek, selen, kobalt a jód a jsou-li obsaženy vitamíny, pak většinou vitamin A, D3 a E. Sůl je hlavním zdrojem sodíku i chloru. Po staletí je známo, že obsah sodíku v rostlinách je nízký, zvěř hledá přirozeně jeho zdroje. Z tohoto důvodu se sůl zvěři předkládá a k tomu je levná. Podle mnoha vědeckých výzkumů je pravděpodobně sodík jako jediná minerální živina, u které tělo zvířete je schopné rozpoznat její deficit a hledat zdroje pro její doplnění. V angličtině proto existuje termín „Nutritional wisdom“, který by se dal volně přeložit jako výživová moudrost zvířete. Také chutnost soli je její velice důležitou charakteristikou, protože mnoho ostatních minerálů chutné nejsou. Proto se sůl velice často také používá i jako nosič pro zamáchání ostatních minerálních surovin. Které faktory ovlivňující příjem minerálních krmiv ve slaniscích zvěří? - Druh zvěře a velikost těla - Produkční či mimoprukční stadium zvěře – růst zvěře, růst paroží, březost, kojení, říje apod. - Fáze zralosti pícnin a dalších rostlinných zdrojů - Celkové množství přijímané sušiny krmné dávky - Minulý a současný program předkládání minerálních krmiv zvěři - Obsah minerálů v půdě - Vzdálenost minerálního slaniska od vodního zdroje - Počet slanisek, množství zvěře a dostupnost zvěře ke slaniskům - Chuťové preference Zvěř bere minerálie ze slanisek za předpokaldu, že má jejich deficit, předevšm sodíku. Důležitým faktorem ovliňujícím odběr minerálních látek je stres. Při zvýšeném stresu roste potřeba minerálií. Taktéž je větší potřeba v případě výskytu patazitů nebo nějaké infekce. V neposlední řadě musíme mít na zřeteli vzájemné vazby mezi minerálními látkami. Je-li v půdě či krmné dávce nadbytek nějaké minerální živiny, může to mít za následek vyšší potřebu jiné živiny. Vzájemné vztahy mezi minerálními živinami jsou velmi složité, přesně jsou znázorněny na minerálním kole. Jaké můžou být důvody odmítání minerálního krmva ve slanisku? Samozřejmě, když je něco nové, tak je to divné. Zvěř si na nový druh krmiva musí zvyknout. Doba návyku je velice rozdílná a záleží na mnoha faktorech. Je nutné dobu návyku přečkat, vydržet. Důležitým momentem je odebrat klasickou sůl, protože na sůl je zvěř zvyklá a také je chutnější a dlouhodobě ji preferuje před ostaními zdroji minerálních látek. Je samozřejmě důležité si prověřit, jaký obsah soli v minerálním krmivu, které dáváme do slanisek, je. Dalšími vlivy, které mohou být příčinou odmítání lízat minerální krmiva je dostatečné přijímané množství minerálií z přirozené potravy nebo vody. Množství minerálních látek v pastvě a další rostlinné potravě a ve vodě je přímo úměrné minerálnímu složení půdy. Přirozeně obsažené minerální živiny v krmivech jsou organismem lépe využívány, proto mají výhody ty lokality, kde je dostatek minerálních živin v půdě. Bohužel obecně je v přírodě nedostatek minerálních látek, je tedy nutné použít minerální krmiva v chovu, aby zvěř mohla ukázat svůj genetický a trofejový potenciál. Dalšími vlivy, které mohou zapříčinit odmítání minerálních krmiv ve slaniscích je mimoprodukční stav zvěře, tedy mimo dobu růstu paroží mimo dobu březosti, kojení apod., dále to mohou být vlivy ročních období. Také nízká úroveň bílkovin a energie krmné dávky zvěře je příčinou nižší potřeby minerálních látek. Praktické informace: - Zpočátku dejte do slanisek menší množství - Kontrolujte odběr minerálního krmiva ve slaniscích - Jakmile zvěř pravidelně brát, slaniska doplňte větším množtvím - Nedopusťte, aby minerální slanisko bylo prázdné - Provozujte dostatečný počet minerálních slanisek, musí mít k nim přístup všechna zvěř po celý rok - Udržujte minerální krmiva ve slaniscích čistá od špíny a trusu Minerální slaniska by měla být chráněna proti působení deště, aby nedocházelo v rychlému vyplavení živin, které by se mohly rozpustit. Když zvěř líže minerální krmivo se solí, má větší potřebu vody, zdroje vody by měly být k dispozici. Typ a velikost minerálního slaniska musí vyhovovat druhu zvěře, které slaniska navštěvuje. Samci v době růstu paroží jsou na paroží v lýčí citliví a k nevhodně řešenému slanisku mohou odmítat chodit, aby si ho neporanili. Chovatelé zvěře jak ve volných honitbách, tak v oborách, popř. na farmách nebo v zájmových chovech musí vybudovat dostatečnou síť slanisek, kterou přizpůsobí dané lokalitě a potřebám zvěře. Minerální slaniska nedoporučujeme umísťovat přímo na krmelce z důvodu větší koncentrace zvěře a tedy i většího rizika přenosu parazitóz. Používání minerálních krmiv ve slaniscích je nejjednodušším způsobem, jak poskytnou zvěři celý komplex minerálních živin a ještě k tomu celoročně.